Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 17.07.2017r. do 24.07.2017r .     Wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. 7 30 - 15 30 w Sekretariacie...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.   Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

TARGI PRACY i EDUKACJI w Szydłowcu

6 czerwca 2017r Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w TARGACH PRACY I EDUKACJI organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu, a odbywających się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul Kolejowej 36A. Celem spotkania było przedstawienie osobom bezrobotnym...

Pogadanka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na temat „ Sytuacji na rynku pracy”

Na zaproszenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w dniu 29 maja 2017 roku Dyrektor oraz    Doradcy Zawodowi z PUP przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas III dotyczącą aktualnych potrzeb i problemów rynku pracy. Na wstępie Pan Dyrektor Tadeusz Piętowski   zaprezentował ogólny zarys potrzeb i...

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących naprawy dachu na budynku urzędu. Naprawa ma polegać na usunięciu...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczejPowiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

ul. Metalowa 7
26-500 Szydłowiec 

                             
Godziny pracy urzędu
Poniedziałek 7.30-15:30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30


 
KONTAKT:  
tel: (048) -617-12-88
      (048) -617-63-25
      (048) -617-11-64
 fax: (048) -617-18-74
email:  wasz@praca.gov.pl

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę