Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących naprawy dachu na budynku urzędu. Naprawa ma polegać na usunięciu...

Rozpoznanie rynku usług - badania psychologiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 - 500  Szydłowiec. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo...

Rozpoznanie rynku usług medycznych

Badania osób bezrobotnych

Ogłoszenie o wyniku przetargu

„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

INFORMACJA o wyjaśnieniu treści SIWZ

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

Informacja

Dostawa tonerów do urządzeń drukujących

Wyświetlanie 1 - 10 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę