Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oraz wdrożenie oprogramowania antywirusowego

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących dostawy oraz wdrożenia poniższego oprogramowania antywirusowego : ...

Zaproszenie do składania ofert na zakup laptopa oraz wsparcia technicznego dla stacji roboczych i serwera

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących zakupu poniższych produktów: DELL Vostro 3578 Matryca 15,6'...

Zaproszenie do składania ofert na zakup wznowienia oraz obsługi inżynierskiej na okres 1 roku dla urządzeń FortiGate 90D oraz FortiAnalyzer 200D

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących zakupu poniższych produktów: 1.      FortiGate 90D –...

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących naprawy dachu na budynku urzędu. Naprawa ma polegać na usunięciu...

Rozpoznanie rynku usług - badania psychologiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT   NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.   Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 - 500  Szydłowiec. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo...

Rozpoznanie rynku usług medycznych

Badania osób bezrobotnych

Ogłoszenie o wyniku przetargu

„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„Dostawa komputerów stacjonarnych, laptopów i urządzeń drukujących"

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

INFORMACJA o wyjaśnieniu treści SIWZ

„Dokonywanie wypłat świadczeń pieniężnych z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego dla bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego w celu dokonywania rozliczeń w zakresie przedmiotowych wypłat.”

Wyświetlanie 1 - 10 z 37 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę