Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

Projekt RPO WM

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(II)”

Projekt PO WER

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(III)”

Informacja

PIT-11

Ankieta dla pracodawców

Celem poniższej ankiety jest uzyskanie informacji dotyczących potrzeb pracodawców oraz określenie zakresu współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szydłowcu. W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej rzetelne wypełnienie i przekazanie jej do Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na adres siedziby...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Rok 2018 r. będzie rokiem przejściowym , kiedy nowy i stary system będą funkcjonowały równolegle, tj. możliwe będzie wykonywanie pracy na nowym i starym (zrejestrowanym w 2017 r.) oświadczeniu. Możliwość rejestracji oświadczeń na starych zasadach została utrzymana do 31 grudnia 2017 r. Na podstawie oświadczenia...

Informacje o zatrudnieniu cudzoziemców spoza UE i EOG obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, że od 01 stycznia 2018 roku zmieniają się zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi Ulotki dla cudzoziemców i pracodawców - zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1.01.2018 r.:   ...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

I kwartał 2018

Spotkanie dotyczące szkoleń zawodowych bezrobotnych do 30 roku życia

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty...

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU DACHU NA BUDYNKU PUP W SZYDŁOWCU

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej naprawy dachu na starej i nowej części budynku...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

IV kwartał 2017

Wyświetlanie 1 - 15 z 227 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę