Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

I kwartał 2018

Spotkanie dotyczące szkoleń zawodowych bezrobotnych do 30 roku życia

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty...

Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH DOTYCZĄCYCH REMONTU DACHU NA BUDYNKU PUP W SZYDŁOWCU

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej naprawy dachu na starej i nowej części budynku...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

IV kwartał 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 21.08.2017r. do 30.08.2017r .   Wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. 7 30 - 15 30 w Sekretariacie...

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w tym  w ramach projektu RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" Osoby kwalifikujące...

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

Jesteś osobą w wieku poniżej 30 roku życia*?, Zarejestrowaną w PUP w Szydłowcu? Posiadasz I lub II profil pomocy?, Spełniasz poniższe kryteria: jestem osobą młodą z kategorii NEET czyli nie uczestniczącą w kształceniu i szkoleniu; jestem osobą w wieku poniżej 25 roku życia zarejestrowaną w   urzędzie ...

Zmiana adresów email dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu !!!

W związku z przejściem Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na  domenę szydlowiec.praca.gov.pl zmianie uległy adresy email które znajdziecie Państwo klikając w poniższy link. http://szydlowiec.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa Prosimy o korzystanie z nowych adresów co zapewni bezproblemową komunikację z urzędem....

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Szczegółowe informacje: ...

PRACODAWCO ZŁÓŻ WNIOSEK !

o organizację stażu dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Szydłowcu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 17.07.2017r. do 24.07.2017r .     Wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. 7 30 - 15 30 w Sekretariacie...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.   Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

Wyświetlanie 1 - 15 z 219 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę