Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 21.08.2017r. do 30.08.2017r .   Wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. 7 30 - 15 30 w Sekretariacie...

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, w tym  w ramach projektu RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (II)" Osoby kwalifikujące...

ŚRODKI NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ !!!

Jesteś osobą w wieku poniżej 30 roku życia*?, Zarejestrowaną w PUP w Szydłowcu? Posiadasz I lub II profil pomocy?, Spełniasz poniższe kryteria: jestem osobą młodą z kategorii NEET czyli nie uczestniczącą w kształceniu i szkoleniu; jestem osobą w wieku poniżej 25 roku życia zarejestrowaną w   urzędzie ...

Zmiana adresów email dla Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu !!!

W związku z przejściem Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu na  domenę szydlowiec.praca.gov.pl zmianie uległy adresy email które znajdziecie Państwo klikając w poniższy link. http://szydlowiec.praca.gov.pl/ksiazka-teleadresowa Prosimy o korzystanie z nowych adresów co zapewni bezproblemową komunikację z urzędem....

Zawnioskuj o 500+ na nowy okres świadczeniowy.

Już od 1 sierpnia będzie można składać wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy. Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus". Szczegółowe informacje: ...

PRACODAWCO ZŁÓŻ WNIOSEK !

o organizację stażu dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Szydłowcu

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA ROK 2017

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór wniosków pracodawców na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracodawcy i pracowników. Nabór wniosków będzie prowadzony od dnia 17.07.2017r. do 24.07.2017r .     Wnioski należy składać w godzinach urzędowania tj. 7 30 - 15 30 w Sekretariacie...

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.

Informacja o zmianie przepisów dot. opodatkowania stypendiów.   Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku...

TARGI PRACY i EDUKACJI w Szydłowcu

6 czerwca 2017r Powiatowy Urząd Pracy uczestniczył w TARGACH PRACY I EDUKACJI organizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Radomiu oraz Punkt Pośrednictwa Pracy w Szydłowcu, a odbywających się w Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul Kolejowej 36A. Celem spotkania było przedstawienie osobom bezrobotnym...

Pogadanka w Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu na temat „ Sytuacji na rynku pracy”

Na zaproszenie Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu w dniu 29 maja 2017 roku Dyrektor oraz    Doradcy Zawodowi z PUP przeprowadzili prelekcję dla uczniów klas III dotyczącą aktualnych potrzeb i problemów rynku pracy. Na wstępie Pan Dyrektor Tadeusz Piętowski   zaprezentował ogólny zarys potrzeb i...

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26 – 500 Szydłowiec w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących naprawy dachu na budynku urzędu. Naprawa ma polegać na usunięciu...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

III kwartał 2017

Rekrutacja dla czeskiego pracodawcy w filii WUP w Radomiu

08.06.2017 r. o godzinie 9.30 ul. Mokra 2, sala 203

PRACODAWCO PRZYJMIJ STAŻYSTĘ!

PRACODAWCO PRZYJMIJ STAŻYSTĘ!   Zachęcamy pracodawców do organizacji 6 miesięcznych staży w 2017 roku dla osób młodych do 29 roku życia zarejestrowanych w PUP w Szydłowcu, w tym w min: osób młodych z kategorii NEET czyli nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu; osób w wieku poniżej 25 roku życia...

Wyświetlanie 1 - 15 z 212 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę