Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

Procedura rekrutacji uczestników do projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rekrutacja uczestników będzie  ciągła prowadzona przez pracowników PUP (I-XII) w II etapach.   Proces rekrutacji uczestników projektu zakończy się do 31.12.2019 r.,   Etap I – Prowadzenie akcji  informacyjno-promocyjnej.   Przez cały okres realizacji projektu prowadzone będą...

Kontynuacja projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" w 2019 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu informuje, iż w 2019 roku kontynuuje realizację projektu dwuletniego pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" Poddziałanie 1.1.1"Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego" Działania 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez...

ANKIETA BADAJĄCA POTRZEBY PRACODAWCÓW

Szanowni Państwo! PUP w Szydłowcu zaprasza do wzięcia udziału w badaniu którego celem  jest określenie zakresu potencjalnej współpracy Urzędu z lokalnymi przedsiębiorcami oraz kierunków szkoleń dla bezrobotnych i poszukujących pracy. Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystane do przygotowania analiz dotyczących...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

Temat porady grupowej: Metody poszukiwania pracy- Jak skutecznie poszukiwać pracy.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU NABORU

Referent w Dziale Finansowo – Księgowym Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu.

OFERTA SZKOLENIOWA

Firma PETER-STAR z siedzibą w Szydłowcu poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy w charakterze kierowca transportów ponadnormatywnych w kategorii C+E.

28 września w Końskich odbyły się TARGI PRACY, my też tam byliśmy!

Powiatowy Urząd Pracy również uczestniczył w tym wydarzeniu, a także nasi lokalni przedsiębiorcy z powiatu szydłowieckiego. Urząd reprezentowali Pan Dyrektor Tadeusz Piętowski oraz Spec. ds. programów: Agnieszka Wolińska  i Agnieszka Radziborska-Kaźmierczyk.   Regionalne Targi Pracy były skierowane zarówno do osób...

TRWA CIĄGŁY NABÓR WNIOSKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA

Jesteś osobą w wieku poniżej 30 roku życia*?, Zarejestrowaną w PUP w Szydłowcu? Posiadasz I lub II profil pomocy?,

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu  informuje, że od dnia 21.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych. O dofinansowanie jednego kierunku studiów podyplomowych mogą ubiegać się  osoby pracujące, wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą...

Szkolenia dla osób w wieku 30 lat i powyżej- zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 9.00, sala nr 3 budynek PUP

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(II)" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja...

Szkolenia dla osób młodych - zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 10.00, sala nr 3 budynek PUP

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

Temat porady grupowej: Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa.

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach                        Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

Wyświetlanie 1 - 15 z 254 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę