Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Aktualności

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu  informuje, że od dnia 21.09.2018 r. ogłasza nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych. O dofinansowanie jednego kierunku studiów podyplomowych mogą ubiegać się  osoby pracujące, wykonujące inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą...

Szkolenia dla osób w wieku 30 lat i powyżej- zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 9.00, sala nr 3 budynek PUP

Projekt pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim(II)" współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.1 aktywizacja...

Szkolenia dla osób młodych - zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 10.00, sala nr 3 budynek PUP

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)" współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy – projekty...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

Temat porady grupowej: Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa.

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie szydłowieckim (III)"

Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach                        Projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w...

PRACODAWCO ZŁÓŻ WNIOSEK !

o organizację stażu dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Szydłowcu

PRACODAWCO ZORGANIZUJ STAŻ ZE ŚRODKÓW PFRON

PRACODAWCO ZORGANIZUJ STAŻ!     Powiatowy Urząd Pracy zaprasza do składania wniosków na organizację staży trwających  do końca listopada 2018 roku dla osób niepracujących: - zarejestrowanych w Urzędzie ze statusem  poszukującego pracy z orzeczonym stopniem o niepełnosprawności.   ...

Nabór wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach dwóch realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiatowy Urząd Pracy  w Szydłowcu ogłasza nabór  wniosków w ramach wyposażenia lub doposażenia  stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach dwóch realizowanych projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:                       ...

WYKAZ PORAD GRUPOWYCH

Temat porady grupowej: Dokumenty aplikacyjne jako wizytówka zawodowa.

PRACODAWCO ZORGANIZUJ STAŻ!

dla osoby bezrobotnej zarejestrowanej w PUP w Szydłowcu

Zaproszenie na Targi Pracy

Szukasz pracy? My szukamy Ciebie! 16.05.2018 r.

Obowiązek dostarczania dokumentów w języku polskim.

Osoby podejmujące zatrudnienie oraz powracające z zatrudnienia w krajach EU/EOG, poza dokumentami, które należy przedłożyć zgłaszając się do  urzędu, powinny dodatkowo posiadać  oryginalny dokument potwierdzający zatrudnienie za granicą . Jeżeli dokument jest tylko w języku obcym –  należy dołączyć tłumaczenie...

Ankieta badawcza wspierająca osoby niepełnosprawne

Prosimy o wypełnienie ankiet dostępnych w poniższych linkach. Celem badania ankietowego jest upowszechnienie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych. Ankieta dla Pracodawców https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVLxfDK6EvZt3AjYyyMKBlIqZeXq6d6jTccrqqPjYPvZgPOg/viewform Ankieta dla osób z niepełnosprawnością -...

Wyświetlanie 1 - 15 z 244 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę