Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Rynek pracy

  •   Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych dla osób pracujących, wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej
  •   Szkolenia dla osób w wieku 30 lat i powyżej- zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 9.00, sala nr 3 budynek PUP
  •   Szkolenia dla osób młodych - zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 27.09.2018 godz. 10.00, sala nr 3 budynek PUP
  •   WYKAZ PORAD GRUPOWYCH
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Projekt konkursowy "Lepsze Jutro IV" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę