Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Projekt systemowy "Warto Chcieć" w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL Projekt konkursowy "Lepsze Jutro IV" w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę